Call for submissions

ASPaC Awards is a package design competition dedicated to students in Asia. The award includes a cash prize up to ¥200,000 and free trip to Tokyo, Japan for the ASPaC week.

Take on the challenge and help improve the future of the product packages that form part of your everyday life. Categories of submission include: food, cosmetics, stationaries, sweets, electronics, toiletries, misc items, beverage, household, medical supplies, and others.

The ASPaC package design competition is open to students currently enrolled in a school or recent graduates.

Early Bird

01/07 – 20/08

Photo Mock-up

01/09 – 06/10

Final Mock-up

20/10 – 23/11

A Guide to the Photo Mock-up Round

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI

ASPaC là cuộc thi thiết kế bao bì dành cho học sinh, sinh viên Châu Á. Bên cạnh giải thưởng trị giá lên đến ¥200,000 tiền mặt các thí sinh thắng giải sẽ được tham gia tuần lễ ASPaC tại Tokyo, Nhật Bản.

Thử thách bản thân và giúp cải thiện bao bì sản phẩm, những thiết kế đã trở thành một phần của cuộc sống. Các mục bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, bánh kẹo, điện tử, nhu yếu phẩm (dầu gội, sữa tắm…), đồ uống, đồ gia dụng, đồ ý tế, và các sản phẩm khác.

ASPaC là cuộc thi thiết kế bao bì dành cho học sinh, sinh viên đang theo học hoặc mới tốt nghiệp ở Châu Á, không giới hạn độ tuổi tham gia.

Early Bird

01/07 – 20/08

Photo Mock-up

01/09 – 06/10

Final Mock-up

20/10 – 23/11

Hướng dẫn tham gia vòng Photo Mock-up

Grand Prize
Gold Prize
Silver Prize
Bronze Prize
ASPaC Chairman
Award
Japan Foundation
Prize
JPDA Prize
Company
Awards
Merit Awards
Fine works

Grand Prize ( 1 winner): Certificate, medal and cash prize of ¥200,000 / Chứng nhận, huy chương, và giải thưởng tiền mặt trị giá ¥200,000. Gold Prize (2 winners): Certificate, medal and cash prize of ¥150,000 / Chứng nhận, Huy chương, và giải thưởng tiền mặt trị giá ¥150,000. Silver Prize (2 winners): Certificate, medal and cash prize of ¥150,000 / Chứng nhận, huy chương, và giải thưởng tiền mặt trị giá ¥100,000. Bronze Prize (2 winners): Certificate, medal and cash prize of ¥150,000 / Chứng nhận, huy chương, và giải thưởng tiền mặt trị giá ¥50,000. ASPaC Chairman’s Awards (1 winner): Certificate and cash prize of ¥30,000 / Chứng nhận và giải thưởng tiền mặt trị giá ¥30,000. Japan Foundation Prize (multiple winners): Certificate and cash prize of ¥30,000 / Chứng nhận và giải thưởng tiền mặt trị giá ¥30,000.JPDA Prize (1 winner): Certificate and cash prize of ¥30,000 / Chứng nhận và giải thưởng tiền mặt trị giá ¥30,000. Company Awards (multiple winners): Cash prize of ¥30,000 [Details to be updated] / Giải thưởng tiền mặt trị giá ¥30,000 [Chi tiết về giải thưởng này sẽ được cập nhật sau] Merit Awards (approximately 100 winners): Certificate / Chứng nhận. Fine Works (multiple): Certificate / Chứng nhận.

Contact Infomation / Thông tin liên lạc

Create Entry / Tạo Entry


Theme: Challenge

What does taking on the challenge mean? The answer is two-fold.

The first challenge is to change and improve product packaging as it is now and as it has been in the past. Change is a prerequisite for progress. Take on the challenge and help improve the future of the product packages that form part of your everyday life.

The second challenge is to create packages of a kind that have never existed. If professional designers tackled this challenge in the real world, they would need to deal with issues such as materials, technology and manufac-turing costs. Student participants in ASPaC, however, are free to ignore these practical problems and approach them on the purely conceptual level of “Wouldn’t it be great if we could do package design like this?”

The most important thing for ASPaC participants is to get a sense of their own potential—a major first step toward becoming a package designer. The world of package design is complex. Anyone who wants to become a professional needs not just design ability and technique, but a deep knowledge about materials and printing processes. That is why we hope to get as many student participants as possible.

Chủ đề: Thử thách

“Thử thách” có nghĩa là gì? Có hai cách trả lời câu hỏi này.

Đầu tiên, thử thách cần phải đối mặt đó là thay đổi và cải thiện thiết kế bao bì đang và đã có trước đây. Thay đổi là một điều cần thiết cho sự phát triển. Hãy thử thách chính mình và cùng cải thiện tương lai của thiết kế bao bì.

Thứ hai, thử thách là tạo ra những thiết kế độc đáo và chưa từng có mặt trên thị trường trước đây. Nếu những nhà thiết kế chuyên nghiệp thực hiện những ý tưởng mới, trên thực tế, họ sẽ phải suy nghĩ về những vấn đề như chất liệu, công nghệ và giá thành sản xuất. Nhưng trong cuộc thi này, các sinh viên được tự do sáng tạo và không cần quan tâm đến những vấn đề này. Hãy bắt đầu tiếp cận với chủ đề thử thách bằng câu hỏi “Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể thiết kế một mẫu bao bì như thế này phải không?”

Điều quan trọng nhất của những sinh viên tham gia ASPaC: khám phá được tiềm năng của bản thân—đây là bước đi nền tảng để trở thành một nhà thiết kế thực thụ. Thế giới thiết kế bao bì rất phức tạp, bất kỳ ai muốn trở thành một chuyên gia không những cần phải có khả năng, kỹ năng mà còn phải có kiến thức sâu rộng về các chất liệu, quy trình in ấn. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn càng nhiều sinh viên tham gia cuộc thi càng tốt.

Schedule

01/07 – 20/08 Early bird

Our portal is open for submission. Register your profile, and create your entry. Early birds can submit preliminary sketches to be developed later in the Photo Mock-up round.

20/08 – 01/09 Early Bird assessment

Rice Creative review submissions and determine sketch drawings to move to Photo Mockup — Digital Mock-ups.

01/09 – 01/10 Photo Mock-Up

Our portal is open to sketches that accompanies photo mock-ups. We encourage more developed submission of sketches. These photo mock-ups and developed sketches will be sent to Japan. ASPaC Association will pick finalists to continue to next round.

06/10 Entry Closed

Submission portal official close. The submission of mock- up can only be accepted during the official application period.

20/10 Finalists Announced

ASPaC Association in Japan send results to each country, announcing contestants to move to Final Mock-up round.

20/10 – 23/11 Final Mock-up

Contestants to produce Final Mock-ups and prepare shipment to send to Tokyo, Japan for the ASPaC Week.

24/11 – 30/11 Works Shipment

All works must arrive in Tokyo, Japan. Please review works shipment regulations in the Submission Details panel.

02/12 – 09/12 ASPaC Week

Finalists are invited to Tokyo, Japan to attend the award ceremony. The week includes award ceremony, company visits, forum and workshops, and interaction among global talents. The trip expense are covered by the ASPaC Association.

\

Lịch dự thi

01/07 – 20/08 Early bird

Kênh đăng kí của cuộc thi đã sẵn sàng trên website. Hãy tạo tài khoản và đăng kí thi, những thí sinh đăng kí sớm vòng Early Bird có thể gửi ý tưởng dưới dạng phác thảo và phát triển ý tưởng thành mô hình trong vòng Photo Mock-up.

20/08 – 01/09 Early Bird assessment

Rice Creative đánh giá các ý tưởng được gửi về, và chọn ra những bản phác thảo để bước tiếp qua Vòng Photo Mock-up – Mô phỏng bằng hình ảnh.

01/09 – 01/10 Photo Mock-Up

Các thí sinh có 1 tháng để hoàn thiện ý tưởng của mình dưới dạng hình ảnh Mô phỏng. Những phác thảo và mô phỏng sẽ được gửi đến Nhật Bản, và ASPaC Association sẽ chọn ra những bài dự thi được tham dự vòng tiếp theo.

06/10 Entry Closed

Cuộc thi sẽ chính thức ngừng nhận bài dự thi. Các bài dự thi mô phỏng bằng hình ảnh chỉ thành công khi được gửi về trong thời gian nêu trên.

20/10 Finalists Announced

ASPaC Nhật Bản gửi kết quả đến từng quốc gia thông báo danh sách các thí sinh bước tiếp vào Vòng chung kết – Mô Phỏng Thực.

20/10 – 23/11 Final Mock-up

Các thí sinh bắt đầu thực hiện bản mô phỏng thực và đóng gói bài dự thi của mình để gửi đến Nhật, tham gia tuần lễ ASPaC.

24/11 – 30/11 Works Shipment

Các bản mô phỏng thực phải được gửi đến Tokyo, Nhật Bản. Xem hướng dẫn về việc gửi bài dự thi ở phần Hướng dẫn tham gia cuộc thi.

02/12 – 09/12 ASPaC Week

Tuần lễ ASPaC ở Tokyo, Nhật bao gồm Lễ trao giải, Thăm quan các công ty, Toạ đàm và Workshops, Gặp gỡ giao lưu với các thí sinh khác trên thế giới. Các thi sinh ở Vòng Chung Kết sẽ nhận được một chuyến đi miễn phí đến Tokyo.

Submission Details

Image quality

JPEG or PNG

72dpi or above

Maximum 2MB each image

3 images per entry, no maximum on number of entries

For entries accepted to final round

An ‘Entry Data Label’ must be completed and placed on lower right corner of the back of each entry (for 3D works, please select appropriate place for label). This label will be provided via email. All entries must be appropriately packed. Relevant name and contact info must be clearly indicated outside of the package. The work should fit into a box with the maximum size of 30 x 30 x 30 cm.

The submission of perishable and liquid items are prohibited. If you plan to use any of the mentioned content for your package design, please replace it by using paper, plastic, silicone, etc. You are not required to submit the content of your package if it is too heavy, as long as it does not affect the appearance of the packaging.

This is essentially a competition for original works, but in the event that your product packaging would be used in preparing the model for other exhibitions or situations, please specify the product name in the exhibit application. The submitted works will not be returned to the applicants. Prize winning works and portfolios will be uploaded to the ASPaC website and featured in picture books. Invitation to the Awards ceremony and reception, company tour and workshop in Japan.

Cách Thức Dự Thi

Image quality

JPEG hoặc PNG

72dpi hoặc hơn

Tối đa 2MB mỗi ảnh

3 ảnh / bài dự thi, không giới hạn bài dự thi

For entries accepted to final round

Tất cả các bài dự thi phải có đính kèm “Nhãn thông tin bài dự thi”, được dán ở góc phải bên dưới mặt sau của bài dự thi (đối với các bài dự thi 3D, vui lòng chọn một khu vực thích hợp để dán nhãn này. Tất cả các bài dự thi phải được đóng gói phù hợp, và phải ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ bên ngoài mỗi bưu kiện. Các hộp chứa bài dự thi không được lớn hơn quá 30 x 30 x 30 cm.

Các bài mô phỏng chỉ được công nhận trong thời gian nhận bài thi chính thức. Các bài dự thi mô phỏng phải được đóng gói cẩn thận trong hộp carton chắc chắn, trong trường hợp các bài dự thi cần phải được sắp xếp. Các bài dự thi dễ hư hỏng hoặc có chứa chất lỏng bị nghiêm cấm. Nếu thí sinh có sử dụng những chất liệu nêu trên cho bài dự thi của mình, xin vui lòng thay thế bằng giấy, nhựa hoặc silicone, etc. Các thí sinh không nhất phải gửi phần sả phẩm chứa bên trong bao bì nếu quá nặng, với điều kiện nó không làm ảnh hưởng đến hình dáng của bài mô phỏng.

Các bài dự thi gửi đi sẽ không được trả lại cho thí sinh. Các bài dự thi thắng cuộc sẽ được đăng lên website của ASPaC và trong sách ảnh của cuộc thi. Ngoài ra, các thí sinh thắng cuộc sẽ được nhận thư mời tham dự Lễ trao giải, Chuyến thăm quan các công ty, Workshop ở Nhật.

Panel Of Judges

Japan

Fumi Sasada
Chief Juror, ASPaC Association Chairman; President, Bravis International Limited

Yoshio Kato
President, JPDA; Senior Special Creative Director, Suntory Beverage & Food Limited

Takaki Mori Director, JPDA; President, Design Force Co., Ltd

Korea

Lee Sook Ja
President, Korea Package Design Association; CEO, Lee Graphics

Lee Sang Bong
Executive Vice President, Korea Package Design Association; Professor, Sejong University Department of Industrial Design

Thailand

Somchana Kangwarnjit
President, Thai Package Design Association; Founder, Prompt Design

Chatchai Rabeabthum
Founder, YOD Corporation Ltd.

Indonesia

D. Zinnia Nizar
President, The Indonesian Association of Graphic Designers (ADGI)

Diaz Hendrassukm
Director, The Indonesian Association of Graphic Designers; Founder and Director, SWG. Branding and Design House

China

Gu Chuanxi
Vice Director, Shanghai Packaging Technology Association; Founder, Shanghai Chuanxi Arts Design

Chen Youlin
Deign Committee, China Packaging Federation Member, National Standing Committee; President, Century Coordinate Creative Brand Development Company

Taiwan

Owen Yuan
President, Taiwan Package Design Association; CEO, Onshow AD Branding & Marketing

Ying Fa Wang
Director, Victor Branding Design Corp.

Singapore

Jessica Chua
Lecturer, Lasalle College of the Arts, School of Design Communication.

Philippines

John Truman Tan
Chief of Design, Jupiter & Mars Enterprise Inc.; Founder and CEO, Vaquform, Inc.

Vietnam

Chi-An Benjamin De Leo
Founder & Creative Director, Rice Creative

Malaysia

Herbie Phone
Co-director & Editor, Dasein Academy of Art

FAQs

Can high school students join the competition?

Yes. ASPaC doesn’t have minimum age requirement.

I study at Design Center (not university), can I participate?

Only if you are a full-time student and not working as professional.

I graduated 1 year ago, can I still participate? Are recent graduates accepted?

Yes, students who graduated before 31st July, 2016 are still eligible for the competition.

I’m student but I’m not studying in Design department or Design school, can I still participate?

YES...

But for the first two rounds, they will have to submit to their area of residence. For example, a Vietnamese student studying in Japan will submit his/her entry via Japan’s online portal.

This is applied for Vietnamese students living and studying in other representative countries of ASPaC such as Korea, China, Taiwan, Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia.

Can we participate as a group?

YES, HOWEVER THERE CAN ONLY BE ONE REPRESENTATIVE.

Can I submit more than 3 ideas?

There is no limit in terms of works/ideas. However, for web entry, you can only upload maximum 3 files for one ideas.

What will ASPaC do with our mock-up at the end of competition?

The submitted works will not be returned to the applicants.

Will ASPaC support participants with the fee to do mock-up and send to Japan?

Unfortunately, participants will have to pay for all cost related to entries themselves.

If I become winner, will I receive the cash award in VND or Yen?

Yen

Will ASPaC cover all expenses for the trip such as accommodations to Japan or just flight tickets?

ASPaC will cover all expense when winners are invited to come to Tokyo, Japan for ASPaC week.

What is the difference between submit through Rice Creative and submitting directly to ASPaC Japan?

There will be no difference. However, Vietnamese students are encouraged to submit through ASPaC Vietnam’s portal to get immediate assistance on any enquiries.

I missed the first round, can I still apply?

Yes, you may submit any entries before October 6th. However, we recommend submitting both sketches and photo mockups.

Colophon

Contact Us

Rice Creative
90 Nguyễn Đình Chiểu
Dakao, Ho Chi Minh

Contact: Ms. Nga
Phone: +84 8 3822 9559
Email: aspac@rice-creative.com

Facebook
Instagram

©2017 Rice Creative
All Rights Reserved.

Designed and Developed
Rice Creative

Our Sponsors

Terms and Conditions

Copyrights and other rights
The copyrights for the award-winning entries rests with the applicant, but the exclusive right to use the product belongs to the sponsor until the exhibition ends, and similar designs cannot be released until the exhibition is over.

Moreover, in the event that a company inquires about the use of a submitted design via the Executive Committee (the sponsors), the preferential negotiating rights for the entry lie with the company. The applicant gives permission for the sponsor to use and include images of the winning exhibits and anything noted in the application and presentation sheet in catalogs, web sites, publications, reports, advertising and other media and materials.

Preservation of entries
The sponsor will be careful in handling the entries, but will not bear any responsibility in the event of damage due to accidents and unexpected incidents.

In addition, when sending your entries for the final screening, please pack it carefully and insure it against loss and damage during shipping. In the event that the entry is damaged in transport and the applicant cannot repair it, the sponsor may carry out the repairs as an emergency measure.

Regulation violations
In the event that it becomes known after the applicant has won an award or been selected as a successful competitor that regulations were violated, the results may be invalidated.

Handling of personal information
The Office of ASPaC shall scrupulously manage personal information provided in the application, such as name, address and university name, and shall only use personal information for the following purposes.

Situations in which the office deems it necessary for communication related to the ASPaC, material submission and other matters. Inclusion of information about the award winners in catalogs, web sites, publications, reports, advertising and other related media.

Các điều khoản & Điều lệ

Quyền tác giả và các quyền khác
Tác quyền của những bài dự thi thắng cuộc thuộc về các thí sinh, tuy nhiên các nhà tài trợ cuộc thi có quyền được độc quyền sử dụng những bài thi này đến khi buổi triển lãm kết thúc, và các thí sinh không được công bố những thiết kế tương tự khi triển lãm đang diễn ra.

Bên cạnh đó, trong trường hợp có một công ty muốn sử dụng những bài dự thi thông qua Hội đồng uỷ viên (Nhà tài trợ), quyền ưu tiên đàm phán của bài dự thi sẽ thuộc về công ty. Thí sinh cho phép nhà trài trợ quyền được sử dụng các hình ảnh của các bài dự thi đoạt giải và tất cả những thông tin ghi trên phiếu đăng ký, hoặc trên phiếu trình bày nội dung trong catalogs, website, ấn phẩm, báo cáo và các quảng cáo, và cái phương tiện và công cụ truyền thông khác.

Bảo quản các bài dự thi
Nhà tài trợ sẽ cất giữ và vận chuyển các bài dự thi cẩn thận, tuy nhiên trong trường hợp bất khả kháng hoặc sự cố không may bất ngờ xảy ra, nhà tài trợ sẽ không chịu trách nhiệm cho việc hư hỏng.

Thêm vào đó, khi thí sinh gửi bài sự thi cho buổi đánh giá cuối cùng, vui lòng đóng gói cẩn thận và mua bảo hiểm đề phòng mất mát hoặc hư hỏng trong khi vận chuyển. Trong trường hợp bài dự thi bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và thí sinh không thể sửa chữa, nhà tài trợ có thể sẽ hỗ trợ phục hồi bài dự thi trong trường hợp khẩn cấp.

Vi phạm luật lệ
Trong trường hợp thông tin về việc thí sinh vi phạm luật sau khi tin tức thí sinh thắng giải hoặc được chọn là một trong những thí sinh thắng cuộc được công bố, kết quả sẽ bị huỷ bỏ.

Việc sử dụng thông tin cá nhân
Văn phòng của ASPaC sẽ quản lý cẩn thận thông tin cá nhân của thí sinh trong phiếu đăng ký tham gia như tên, địa chỉ, trường học, và sẽ chỉ sử dụng những thông tin này với những mục đích sau đây.

Trường hợp văn phòng thấy càn thiết trong việc thuyền thông về ASPaC, các bài dự thi và những vấn đề liên quan. Việc sử dụng thông tin cá nhân của thí sinh thắng giải trong các catalogs, website, ấn phẩm, báo cáo, quảng cáo và trên những phương tiện thông tin khác.